شیر  – دوشیدن انقراض محققان مطالعه شیمیایی

شیر  – دوشیدن: انقراض محققان مطالعه شیمیایی قورباغه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری سپاس که «شازده کوچولو» را آفریدی

روزهای زیادی را در میان صفحه های خود ثبت و ضبط می کند، روزهای رفت و آمد انسان ها به این دنیا و آن دنیا. دیروز 29ژوئن، روز تولد آنتوان دوسنت اگزوپری بود؛ خالق کت

سپاس که «شازده کوچولو» را آفریدی

سپاس که «شازده کوچولو» را آفریدی

عبارات مهم : خلبان

روزهای زیادی را در میان صفحه های خود ثبت و ضبط می کند، روزهای رفت و آمد انسان ها به این دنیا و آن دنیا. دیروز 29ژوئن، روز تولد آنتوان دوسنت اگزوپری بود؛ خالق کتاب محبوب «شازده کوچولو» جهت همه آدم های روی زمین. آینده جهت سومین فرزند کنت ژان دوسنت اگزوپری، اشراف زاده فرانسوی این طور رقم زد تا در لیون فرانسه به دنیا بیاید با این که خانواده اش اهل آن جا نبودند. آنتوان، عاشق پرواز بود و همین عنوان باعث شد تا دیپلم پرواز بگیرد و به اصرار یکی از فرماندهان ارتش، خلبان پروازهای ارتش فرانسه شود. او «شازده کوچولو» را مدیون یکی از همین پروازها و فرود اجباری اش در دل شن های داغ صحرای موریتانی آفریقاست. مدیون پسربچه ای که سوال ها و نگاهش با همه آدم هایی که تا به حال دیده هست، تفاوت دارد.

سپاس که «شازده کوچولو» را آفریدی

شاید آنتوان، زمانی که خود را در یک بوم نقاشی پهناور مثل صحرای موریتانی دید تصویر سازی های ذهنی اش را ساخت و نگاه و بیان لطیفی را که گاهی تا عمق سخت ترین فلسفه های زندگی نفوذ می کند جایگزین پاسخ های تکراری کرد تا هر خواننده ای از عمق دل و جان بپذیرد، بله! شازده کوچولو واقعا از سیاره دیگری آمده هست. اصلا به همین علت است که او سرشار از سوال هایی است که جهت آدم ها بدیهی اند.

به هر حال آنتوان، خلبان بود و کسی که اهل پرواز است می تواند در خیالش، به سفرهای دور و دراز دیگری هم برود. اگزوپری، جایی در کتابش، در میان گفت و گوی شازده کوچولو و روباه می آورد که: «شازده کوچولو پرسید: «اهلی کردن» یعنی چه؟ روباه گفت: تو اهل این جا نیستی. پی چه می گردی؟ شازده کوچولو گفت: من پی آدم ها می گردم. «اهلی کردن» یعنی چه؟ روباه گفت:«اهلی کردن» چیز بسیار فراموش شده ای هست، یعنی ایجاد علاقه کردن. شازده کوچولو گفت: کم کم دارم می فهمم. گلی هست… و من گمان می کنم که آن گل مرا اهلی کرده هست. روباه گفت: آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند، ولی تو نباید فراموش کنی. تو هرچه را اهلی کنی، هر لحظه مسئول آن خواهی بود.

روزهای زیادی را در میان صفحه های خود ثبت و ضبط می کند، روزهای رفت و آمد انسان ها به این دنیا و آن دنیا. دیروز 29ژوئن، روز تولد آنتوان دوسنت اگزوپری بود؛ خالق کت

تو مسئول گل خود هستی…» . هنوز هم که هنوز است آدم هایی که طبع لطیفی دارند هنگامی که می خواهند از رابطه علاقه و مسئولیت داشتن در برابر آن حرف بزنند به شازده کوچولو رجوع می کنند و می گویند نشان به این نشان. آقای آنتوان دوسنت اگزوپری! هرچند در آن پرواز راز آلود و سهمگین در سال 1944 سقوط کردی و دیگر دست به قلم نبردی ولی قلمت سقوط نکرد. تو توانستی آدم های روی زمین را اهلی شازده کوچولو کنی و رفت و آمد 44 ساله ات به این دنیا از چشم آدم ها پوشیده نماند.

حالا «شازده کوچولو» یت سومین کتاب پرخواننده قرن است و محبوب زیاد آدم هایِ جهان.

روزنامه خراسان

واژه های کلیدی: خلبان | روباه | پرواز | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz