شیر  – دوشیدن انقراض محققان مطالعه شیمیایی

شیر  – دوشیدن: انقراض محققان مطالعه شیمیایی قورباغه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تحولات بازار ارز، کودتای اقتصادی است/ براندازی از درون نظام صورت می گیرد ، حسین راغفر

در ‎کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به زیاد کردن قیمت قیمت ارز هست، تعبیه بازار ثانویه نیز به همین جهت است که حافظ منافع گروه خاص و به زیا

تحولات بازار ارز، کودتای اقتصادی است/ براندازی از درون نظام صورت می گیرد ، حسین راغفر

حسین راغفر: تحولات بازار ارز، کودتای اقتصادی است/ براندازی از درون نظام صورت می گیرد

عبارات مهم : بازار

در ‎کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به زیاد کردن قیمت قیمت ارز هست، تعبیه بازار ثانویه نیز به همین جهت است که حافظ منافع گروه خاص و به زیان عموم جامعه هست.

راغفر با بیان اینکه هیچ امیدی به کارها دولت و مجلس و دیگر نهاد های کشور ندارم،گفت: در واقع این روند ادامه سیاست های گذشته است و به هیچ وجه پاسخ گوی شرایط کنونی کشور نیست و تنها وقت سوء استفاده و فرار غارتگران را فراهم می کند.

حسین راغفر( اقتصاددان و استاد دانشگاه) در گفت وگو با ایلنا در مورد شرایط جنگ اقتصادی گفت: در واقع بعد از آخر جنگ هشت ساله ارتش ها، همواره جنگ اقتصادی به شکل توطئه های متفاوت امریکا و کشو رهای غربی بر علیه کشور وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد.اما آنچه مهم است این که بعد از آخر جنگ، شرایط اقتصادی کشور را به گونه ای رقم زدند که سازوکار شرایط جنگی را ملغی کردند.

تحولات بازار ارز، کودتای اقتصادی است/ براندازی از درون نظام صورت می گیرد ، حسین راغفر

اصل 44 قانون اساسی تنها منافع گروه خاص را بازتاب می دهد

وی یادآور شد: جهت نمونه با عوض کردن اصل 44 قانون اساسی تنها منافع گروه خاصی تامین شد. منابع معدنی که پیش از این قانون در اختیار حاکمیت بود امکان شخصی شدن پیدا کرد و دراختیار افرادی از درون ساختار حکومت قرار گرفت. به طوری که چگونگی بهره برداری و نحوه ی مصرف این درآمدها که متعلق به مردم است هنوز مشخص نیست.

در ‎کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به زیاد کردن قیمت قیمت ارز هست، تعبیه بازار ثانویه نیز به همین جهت است که حافظ منافع گروه خاص و به زیا

راغفر تصریح کرد: زمانی که یک صادرکننده منابع ملی را صادر می کند یا از منابع ملی به صورت یارانه جهت تولید خود استفاده می کند مانند فولادی ها و پتروشیمی ها مکلف هستند که پیمان نامه ارزی را امضا کنند و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی برگردانند و بانک مرکزی ارز را به صورت رسمی در اختیار دیگر بانک ها قرار دهد، در حالی که این سازوکار ها وجود ندارد.

بانک ها تبدیل به غده سرطانی کشور شده است اند

وی با انتقاد از تشکیل بانک های شخصی گفت: مورد دیگر تشکیل بانک های شخصی بود که به وسیله قانون محدود شده است بودند و باید در اختیار حاکمیت قرار می گرفتند. در حالی که تشکیل این بانک ها موجب ایجاد فساد فاجعه بار در کشور شد، به گونه ای که این بانک ها تبدیل به غده سرطانی کشور شده است اند.

تحولات بازار ارز، کودتای اقتصادی است/ براندازی از درون نظام صورت می گیرد ، حسین راغفر

تحولات بازار ارز در جهت کودتای اقتصادی است/براندازی از درون نظام صورت می گیرد

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: در کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به زیاد کردن قیمت قیمت ارز هست، تعبیه بازار ثانویه نیز به همین جهت است که حافظ منافع گروه خاص و به زیان عموم جامعه است و به سهولت می توان ردپای اصحاب قدرت و نهادهای تصمیم گیری اساسی را شناسایی کرد.

در ‎کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به زیاد کردن قیمت قیمت ارز هست، تعبیه بازار ثانویه نیز به همین جهت است که حافظ منافع گروه خاص و به زیا

وی افزود: جهت نمونه تخصیص داده شده است تقریبا 20 میلیارد دلار در یک مدت کوتاه جهت واحدهایی که فضاحت مالی جهت کشور ایجاد کرده اند و در شرایطی که حتی یک دلار جهت کشور اهمیت دارد در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بوده و نشان دهنده اقداماتی است که در جهت براندازی از درون نظام و بخش قابل ملاحظه ای از نظام تصمیم گیری کشور صورت می گیرد.

امیدی به کارها دولت و مجلس ندارم

تحولات بازار ارز، کودتای اقتصادی است/ براندازی از درون نظام صورت می گیرد ، حسین راغفر

راغفر با ابراز ناامیدی از کارها سیاست گذاران کشور گفت: به نظرم بعید است که با ساختار و ترکیب سیاست گذاران موجود، سیاست های اضطراری دوران جنگ اعمال شود که تنها راه حل مدیریت منابع ارزی کشور هست. چون خود سیاست گذاران از این شرایط متنفع می شوند و باید گفت «هیچ کاردی دسته خود را نمی برد»

وی تصریح کرد: ازهمین روی بنده هیچ امیدی به کارها دولت و مجلس و دیگر نهاد های کشور ندارم و در واقع این روند ادامه سیاست های گذشته هست، به هیچ وجه پاسخ گوی شرایط کنونی کشور نیست و تنها وقت سوء استفاده و فرار غارتگران را فراهم می کند.

فقرا قربانیان چندجانبه اقتصاد هستند/ تحریم ها توجیه غارت و چپاول است

این اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست های موجود گفت: شرایط کشور به گونه ای است که موجب آسیب های جدی به کشور می شود و به شدت سرمایه انسانی را مستهلک و اعتماد عمومی را نسبت به بخش عمومی و سیاست گذارن تضعیف می کند.

وی افزود: یکی از پیامدهای رشد نابرابری در کشور گسترش فقر است به گونه ای که گروه های فقیر جامعه قربانیان چند جانبه نظام اقتصادی کشور هستند و به سهولت زمینه رشد جرم و جنایت فراهم می شود.

وی متذکر شد: این شرایط باعث می شود تا بخش هایی که متعلق به طبقه میانگین و برخوردار جامعه هستند با مشاهده اینکه غارت عمومی در دستور کار نظام تصمیم گیری کشور است آنها نیز اقدام به زیاد کردن ثروت خود کنند.

راغفر تحریم ها را بهانه ای جهت غارت ثروت عمومی دانست و افزود: یک عده به دنبال این هستند که غارت ها و چپاول خود را به گردن تحریم بیاندازند و به نظر من بیش از هر چیزی عوامل داخلی در شدت یافتن این شرایط موثر است و تحریم ها تنها بهانه ای جهت افزیش قیمت، غارت و چپاول مردم است.

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | منابع | کودتای | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz