شیر  – دوشیدن انقراض محققان مطالعه شیمیایی

شیر  – دوشیدن: انقراض محققان مطالعه شیمیایی قورباغه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تورم نقطه‌به‌نقطه به ١٣.٨ رسید ، تهران بیشترین تورم ماهانه و خراسان رضوی کمترین تورم ماهانه را دارد

در این ماه بیشترین قیمت تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ٧,٦ درصد زیاد کردن و کمترین قیمت تورم ماهانه مربوط به استان خراسا

تورم نقطه‌به‌نقطه به ١٣.٨ رسید ، تهران بیشترین تورم ماهانه و خراسان رضوی کمترین تورم ماهانه را دارد

تهران بیشترین تورم ماهانه و خراسان رضوی کمترین تورم ماهانه را دارد/ تورم نقطه به نقطه به ١٣.٨ رسید

عبارات مهم : ایران

در این ماه بیشترین قیمت تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ٧,٦ درصد زیاد کردن و کمترین قیمت تورم ماهانه مربوط به استان خراسان رضوی با ١.٦ درصد زیاد کردن می باشد.

به گزارش ایلنا، در تیر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل جهت خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٢١,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٤ درصد زیاد کردن نشان می دهد. در این ماه بیشترین قیمت تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ٧.٦ درصد زیاد کردن و کمترین قیمت تورم ماهانه مربوط به استان خراسان رضوی با ١.٦ درصد زیاد کردن می باشد.

درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) جهت خانوارهای کشور ١٣.٨ درصد می باشد.

تورم نقطه‌به‌نقطه به ١٣.٨ رسید ، تهران بیشترین تورم ماهانه و خراسان رضوی کمترین تورم ماهانه را دارد

بیشترین قیمت تورم نقطه به نقطه مربوط به استان پایتخت کشور عزیزمان ایران (١٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (٩.٥ درصد) هست. یعنی خانوارهای ساکن استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور میانگین ٣.٥ درصد زیاد از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور میانگین ٤.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ١٣٩٦ جهت خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ جهت خانوارهای کشور به عدد ٨.٧ درصد رسید. بیشترین قیمت تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد (٦.٣ درصد) هست. شکاف قیمت تورم دوازده ماهه استان ها در تیر ماه ٥.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد زیاد کردن نشان می دهد.

در این ماه بیشترین قیمت تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ٧,٦ درصد زیاد کردن و کمترین قیمت تورم ماهانه مربوط به استان خراسا

واژه های کلیدی: ایران | استان کرمان | استان اردبیل | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz